Pons Ernste

Op 27 mei j.l. is op 79-jarige leeftijd Dhr. Pons Ernste overleden, een man met een rood groen zwart hart.
De familie heeft de bij de crematie aanwezigen de mogelijkheid gegeven om te doneren,
ten bate van de jeugdopleiding van N.E.C. We wensen de familie allereerst sterkte en zijn hen zeer dankbaar. We zullen de bijdrage een gepaste bestemming geven.