Pons Ernste

Op 27 mei j.l. is op 79-jarige leeftijd Dhr. Pons Ernste overleden, een man met een rood groen zwart hart. De familie heeft de bij de crematie aanwezigen de mogelijkheid gegeven om te doneren,